Soutěž v poskytování první pomoci

Vytisknout

Dne 25.6. 2015 v Městském parku Chrudim byla naší školou pořádána Soutěž první pomoci, která má již několikaletou tradici. Devět soutěžících družstev reprezentovali žáci našich druhých ročníků. Ti svými vědomostmi a dovednostmi obhajovali úkoly na deseti stanovištích, jak praktických, tak i teoretických. S realizací celé akce nám velmi pomohli figuranté, žáci osmých tříd ZŠ Dr. J. Malíka, a pan Ing. Vratislav Příhoda (ředitel ÚOS) za Oblastní spolek ČČK Chrudim s jejich maskováním. Poč as í nám přálo a výsledky byly výborné.

Mgr. Petra Burešová

P1010058.jpg P1010058.jpg

Česká abilympijská asociace

Vytisknout

Dne 8. dubna 2015 byli do naší školy pozváni odborníci z centra České  abilympijské asociace Pardubice. Vyprávěli nám o postiženích či znevýhodněních, které mohou postihnout člověka - nevidomost, ochrnutí dolních a horních končetin. Zároveň jsme se dozvěděli, co centrum České abilympijské asociace poskytuje a měli jsme možnost vyzkoušet si, jaké to je žít s handicapem.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Česká abilympijská asociace

Soutěž v první pomoci

Vytisknout

Na závěr školního roku proběhla soutěž v poskytování první pomoci

P1010058.jpg P1010058.jpg

Mistr Jan Hus

Vytisknout

Letos je to přesně 600 let od roku 1415, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Právě k jeho výročí se naše škola rozhodla připomenout si jeho památku projektem Mistr Jan Hus a etapy jeho života.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Mistr Jan Hus

Exkurze Ležáky

Vytisknout

Studentky 2.ZA v rámci dějepisné exkurze navštívily 4.června Národní kulturní památku Ležáky, kde absolvovaly dva lektorské programy Stopy ležácké tragédie a Osudy dětí za druhé světové války, při němž se vžily do rodiny Doležalových z Lidic, Klapkových z Ležáků a židovské rodiny Ginzových z Prahy a sledovaly jejich osudy od roku 1935 do roku 1945.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Předávání maturitních vysvědčení

Vytisknout

Předávání maturitních vysvědčení tídám 4.SC a 4.ZA

P1010058.jpg P1010058.jpg

Praktické maturity

Vytisknout

Praktické maturity třídy 4.SC

P1010058.jpg P1010058.jpg

Poslední zvonění

Vytisknout

Rozloučení se školou

P1010058.jpg P1010058.jpg

Výstava Chrudim ve spárech říšské orlice

Vytisknout

Studentky 2. ZA navštívily 24. dubna v rámci výuky dějepisu Regionální muzeum, kde si prohlédly výstavu nazvanou Chrudim ve spárech říšské orlice a absolvovaly edukační program, v němž se rozdělily do 5 pracovních týmů, které vyplňovaly pracovní listy a poté společně vytvářely třídní tematický plakát.

Číst dál: Výstava Chrudim ve spárech říšské orlice

Exkurze Národní muzeum

Vytisknout

Studentky 3.ZA se 11. května vydaly na exkurzi do Národního muzea v Praze. Ačkoliv měl vlak půl hodiny zpoždění, lektorský program s paní Martou Vackovou, ředitelkou mobilního domácího hospice RUAH v Benešově, díky časové rezervě stihly přesně podle plánu.

Číst dál: Exkurze Národní muzeum

Studenti čtou a píší noviny

Vytisknout

Studenti druhého a třetího ročníku se opět zapojili do projektu Mladé fronty Dnes „Studenti čtou a píší noviny“.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Studenti čtou a píší noviny

Psychologická olympiáda

Vytisknout

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se konalo ve Zlíně Ústřední kolo X. ročníku psychologické olympiády na téma: „Jak si navzájem lépe porozumíme“. Naši školu velice pěkně reprezentovala Monika Brajdejsová ze 3. SC.
Mončo – děkujeme

P1010058.jpg P1010058.jpg

Návštěva ze Svidníku

Vytisknout

V pondělí 16.2.2015 do naší školy zavítala milá návštěva ze Svidníku, partnerského města Chrudimi.

Přijeli učitelé ze Střední zdravotnické školy milosrdného Samaritána ve Svidníku – PhDr. Kristína Vageľová – zástupkyně ředitele pro odborné vyučování a Ing. Tomáš Magdziak – statutární zástupce ředitele.

Číst dál: Návštěva ze Svidníku

Soutěž v psychologii - regionální kolo

Vytisknout

V úterý 10. 3. 2015 se konalo 10. regionální kolo soutěže v psychologii na téma „Jak si navzájem lépe porozumíme“ na SZŠ v Pardubicích. Soutěžily mezi sebou žákyně SZŠ z Trutnova, Pardubic, Ústí nad Orlicí, Svitav a z naší školy. Velice pěkně nás reprezentovaly Zuzana Malá a Monika Brandejsová ze třídy 3. SC. Monika celou soutěž vyhrála a postupuje do celorepublikového kola, které se koná 9. 4. 2015 ve Zlíně.

Gratulujeme a držíme palce

P1010058.jpg P1010058.jpg

Festival proti totalitě Mene Tekel

Vytisknout

Dne 26. února jsme se zúčastnili festivalu proti totalitě Mene Tekel v Praze. Cílem festivalu je přiblížit mladé generaci, jak se žilo za totality (nacistické i komunistické). Nejdříve jsme shlédli velmi emotivní dokumentární film Gulag 113 estonského režiséra M. Kolgy o osudu jeho dědečka za 2. světové války, kdy byla země okupovaná Sovětským svazem.

Číst dál: Festival proti totalitě Mene Tekel

Joomla Business Templates by template joomla