Soutěž první pomoci Bříště

Vytisknout

Ve dnech 19. – 20. června 2019 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže v první pomoci, kterou pořádala, letos již po 25., jihlavská zdravotnická škola. Soutěže se zúčastnilo 29 soutěžních družstev ze zdravotnických škol z České a Slovenské republiky i po jednom družstvu z Německa a Rakouska. Soutěž se konala v krásném prostředí v obci Mladé Bříště. Týmy plnily úkoly na 10 stanovištích. Zde na ně čekaly zajímavé situace, např. pád z výšky, dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, tepenné krvácení, zástava srdce apod. Naši školu reprezentovala skupina 4 dívek z 2. ročníku – Anetka B., Kačka M., Týnka R. v čele s kapitánkou Denčou D. Studentky obsadily velmi pěkné 11. místo. Všichni máme velikou radost!
Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy všem našim šikovným studentkám.