Sportovní den

Vytisknout

Při krásném deštivém počasí proběhl 28. 6. 2018 Sportovní den pro 1. a 2. ročníky naší školy. Přestože nás vytrvalý déšť zahnal do skromných prostor školy, celá akce proběhla bez problémů.

Číst dál: Sportovní den

Soutěž v první pomoci

Vytisknout

Dne 25. 6. jsme my, žáci 2. ročníků, soutěžili ve znalostech laické první pomoci. Naši vyučující ve spolupráci s pracovníky ČČK pro nás připravili šest stanovišť, na kterých jsme se museli postarat o zraněné opilce, popálenou dívku, ošetřit (a také najít) useknutý palec, zachránit chlapce zasaženého elektrickým proudem a jeho matku, kterou z toho postihla srdeční slabost i pomoci diabetikovi s hypoglykémií a jeho hysterické přítelkyni. Připletli jsme se také k otevřené zlomenině, kterou si dívka způsobila při srážce s kamarádkou na kolečkových bruslích. Na závěr jsme byli vyzkoušeni z teoretických znalostí první pomoci.
Adrenalinové dopoledne, kdy nám kupodivu přálo i počasí, se nám moc líbilo. SRPŠ věnovalo hlídkám, které se umístily na prvních třech místech, hodnotné odměny.

Mezinárodní soutěž v první pomoci

Vytisknout

Vědomosti, dovednosti, cenné zkušenosti do života.... To vše jsme použili a zároveň získali na Mezinárodní soutěži v první pomoci v krásném kraji Vysočiny, v Mladých Bříštích

Zahraniční stáž v polské Olešnici

Vytisknout

Ve dnech 25.6. až 1.5. 2018 jsme se zúčastnily zahraniční stáže v polské Olešnici. Naše cesta začala v pátek na pardubickém nádraží, odkud jsme odjížděly v brzkých ranních hodinách. První přestup nás čekal hned za hranicemi a to v polské Miedzylesie a následně ve Wroclavi. Na konci na nás čekal pan Rafal Wojtczak, který se nás ihned ujal a ubytoval nás na olešnickém zámku. Náplní našeho víkendu byly oslavy města, které jsme si velice užily. Praxi jsme absolvovaly v místním zdravotnickém středisku. A tak jsme měly možnost porovnat zdejší zdravotnickou péčí s péčí v naší zemi. Vystřídali jsme chirurgickou poradnu a poté i oddělení gynekologie. Naše kolegyně ze sociálního oboru absolvovaly terénní sociální péči. Ve čtvrtek nás pan Rafal vzal na výlet do města Wroclav. V pátek nás čekalo rozloučení se starostou města a odjezd domů.

Veselá Karolína, Nicole Šubrová, 3.ZA

Praxe v "Paraple"

Vytisknout

Jako dvě žákyně 3. ročníku oboru Sociální péče jsme byly v rámci souvislé praxe na čtyřdenní stáži v Praze, konkrétně v zařízení Paraple. Ve zkratce se jedná o centrum, kde pečují a pomáhají lidem na vozíčku fungovat v běžném denním životě. Každý den jsme začínaly v 7.30 a končily v 16:00 hodin. Od rána jsme asistovaly při běžné hygieně, pomáhaly klientům při snídani, zúčastnily se ranních rozcviček a dále pomáhaly i při oběděch. Během dne měli klienti různé aktivizace a schůzky s jednotlivými pracovníky, s těmi jsme se každý den scházely i my. Každý den jsme si prošly jiné specializace (psycholog, sociální pracovním,fyzioterapeut,..).Měly jsme možnost se zúčasnit i poslední velké zavěrečné porady turnusu, která pro nás byla velice zajimavá. Byla to skvělá zkušenost a pro nás zároveň i odpočinek v krásném místě Prahy. Stáž jsme si náležitě užily.

Veronika Beránková a Nikol Kábelová,žákyně 3.SC

 

Číst dál: Praxe v "Paraple"

Praxe ve FNHK

Vytisknout

Letošní školní rok se 4 žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnily souvislé praxe ve FNHK. Praxe probíhala v Centru intervenční kardiologie, kde se žákyně seznámily s odbornými lékařskými výkony (punkcí pohrudniční dutiny, katetrizací, tracheostomií, koronarografií, kardioverzí…apod). „Měly jsme tak větší možnost naučit se a vidět více odborných činností. Naučily jsme se pracovat s novými přístroji. Prožily jsme si práci v multidisciplinárním týmu velké nemocnice“ , tato slova zněla z úst všech čtyř studentek, které si díky svým výborným studijním výsledkům tuto odbornou stáž určitě zasloužily.

Předávání maturitních vysvědčení

Vytisknout

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Muzeu barokních soch

První pomoc na ZŠ Prachovice

Vytisknout

23. 5. 2018 školily naše žákyňky třetích a druhých ročníků děti ze Základní školy v Prachovicích v rámci projektového dnu v základech první pomoci.

Poděkování ředitelky základní školy Prachovice zde

Exkurze do Jedličkova ústavu

Vytisknout

V úterý 22. 5. 2018 se žákyně 3. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnily exkurze do Jedličkova ústavu v Praze. Prostřednictvím skvělého průvodce, který působí v této instituci jako pedagog, získaly žákyně informace o charakteru a chodu zmíněného zařízení. Využily také nabídky zúčastnit se části vyučování - shodou okolností stejného oboru, který studují. Došlo tak k neplánované, ale příjemné výměně informací a interakci mezi žáky. Po ukončení exkurze třída využila krásného počasí a zrealizovala návštěvu Vyšehradu a jeho okolí. Velké poděkování Mgr. Husákové, vyučující předmětu Speciální pedagogika za zprostředkování exkurze.

Living history

Vytisknout

Děvčata z 1.SC u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií 15. května absolvovala v Regionálním muzeu interaktivní program Living history – Kterak se chrudimským řemeslníkem státi, kdy si mohla mj. vyzkoušet různé způsoby tkaní, mletí obilí i obsluhu zmenšeného modelu středověkého stavebního jeřábu.

Číst dál: Living history

Spolupráce s červeným krížem

Vytisknout

Dne 10. 5. 2018 naši žáci spolupracovali s ČČK na Soutěži mladých zdravotníků jako figuranti a hodnotitelé v Městském parku Chrudim.

Workshop recyklace

Vytisknout

Studentky 3.SC ve čtvrtek 3.května navštívily v Regionálním muzeu v Chrudimi výstavu Brána recyklace, kde se dozvěděly zajímavosti ze světa recyklace a ve výtvarné dílně si vyrobily květinu z recyklovaných materiálů.

Joomla Business Templates by template joomla