Konference

Vytisknout

Odborná konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Dne 21. 9. 2012 uspořádala Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim druhou Odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky regionu v rozsahu 8 hodin.

Konference byla akreditována Českou asociací sester a registrována pod č. ČAS/KK/1944/2012. Byla určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotně sociální pracovníky.
O úvodní slovo se postarali ředitelka SŠZS Chrudim Mgr. Jana Ullrichová, zástupkyně krajského úřadu Mgr. Markéta Linková a starosta města Mgr. Petr Řezníček.

Od 9 hod začal vlastní program konference, v němž se vystřídalo v jednotlivých přednáškách 13 odborníků z praxe. Témata přednášek byla velmi zajímavá a různorodá. Ve zdravotnické části se účastníci dozvěděli novinky v biologické léčbě karcinomu prsu, metodách operačního řešení stresové inkontinence, ošetřování nemocných po artroskopii, neonatologické péči, asistované reprodukci a hospicové péči.

P9213773.jpg P9213791.jpg P9213819.jpg P9213839.jpg

V sociálně-zdravotnické části byly přednášky zaměřeny na práci s rizikovým klientem, sociálně - terapeutické dílny, péči o matky ohrožené sociálním vyloučením, zařazení zdravotně - sociálního pracovníka do týmu a změny v péči o děti a rodiče v tíživé životní situaci.
Odborné konference se zúčastnilo 84 osob – převážně zdravotnických a sociálních pracovníků místních zařízení a odborných učitelek ze SZŠ Pardubice, Ústí nad Orlicí a SŠZS Chrudim.

Poděkování patří nejen všem pracovníkům SŠZS Chrudim za organizaci celé akce, ale především sponzorům - firmám:

M-SILNICE, RÁDIO IMPULS, H-MEDIA, INSTAL ZEMAN, MUDR. SVOBODA, MUDR. JINDRA, MUDR. ŠAFAŘÍKOVÁ, FITCENTRUM GABRIELA ZRŮSTOVÁ

1. pomoc

Vytisknout

Na závěr školního roku proběhla soutěž mezi žáky druhých ročníků v poskytnutí první pomoci

P1010058.jpg P1010058.jpg

předávání maturitních vysvědčení

Vytisknout

Ve čtvrtek 6. června bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení žákům čtvrtých ročníků. Předávání se zúčastnil místostarosta Chrudimi Ing. Jaroslav Trávníček.

Maturitní zkoušky

Vytisknout

Ústní maturitní zkoušky.

Praktická maturitní zkouška 4.ZA

Vytisknout

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška 4.SP

Vytisknout

Praktická maturitní zkouška

volejbal

Vytisknout

Učitelský tým SŠZS na pátečním volejbalovém turnaji škol vyhrál první místo v tvrdé konkurenci 8 škol

P1010025.jpg P1010058.jpg

Spaní ve škole s matematikou

Vytisknout

Naše spaní ve škole, navzdory tomu, že bylo matematicky zaměřené, bylo velmi příjemné. Nejdříve jsme si vyzkoušeli maturitu nanečisto, což nás trochu vyčerpalo. Po následné opravě a chvilce pauzy jsme pokračovali různými soutěžemi. Byli jsme rozděleni do družstev.

P1010025.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Spaní ve škole s matematikou

Studenti čtou a píší noviny

Vytisknout

Naše škola se opět zapojila do projektu Mladé fronty Dnes Studenti čtou a píší noviny. Po dobu 6 týdnů (od 8.dubna do 17.května) jsou do školy doručovány výtisky Mladé fronty Dnes, s nimiž třídy 2. ZA, 2.SC a 3.SP pracují při výuce, zejména v hodinách českého jazyka a občanské nauky. Studenti mají také možnost psát články na témata zadaná redakcí Mladé fronty. Do 1. kola s tématem Energetika a budoucnost Země se svým příspěvkem zapojilo 8 studentů, do 2.kola s tématem Hudba v životě lidí se zapojilo 22 studentů. Třetí kolo na téma Studium, práce a život v zahraničí právě probíhá. Nejlepší práce jsou zveřejňová ny na stránkách MF Dnes.

P1010025.jpg P1010058.jpg

zážitkový seminář

Vytisknout

Dne 4. 4. 2013 za námi přijeli pracovníci České abilympijské asociace z Pardubic. Zprostředkovali nám zážitkový seminář na téma Život s hendikepem. Jezdili jsme na vozíku, chodili o francouzských holích, zkoušeli psát méně zdatnou rukou a pobavili jsme se u stavění domečku ze stavebnice. Problémem bylo, že jeden z nás byl „němý“, druhý „bezruký“ , třetí „jednoruký“ a teprve čtvrtý byl bez hendikepu.

Při semináři jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být hendikepovaný. Seminář se nám moc líbil, byl zábavný a zajímavý.

Žáci 1. ZA

Den psychologie - regionální kolo

Vytisknout

Ve čtvrtek 14.3.2013 se naše žákyně Andrea Benešová ze 3.ZA a Kristýna Kholová ze 3.SP zúčastnily regionálního kola soutěže Den psychologie na téma Hodnoty a životní styl. Soutěž se konala v Trutnově.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Den psychologie - regionální kolo

Maturitní ples

Vytisknout

V únoru se konal tradiční ples školy spojený s představováním a šerpováním maturantů.

Všem studentkám a studentům přejeme úspěšné završení studia maturitní zkouškou.

P1010058.jpg P1010058.jpg

Den psychologie

Vytisknout

Ve čtvrtek 14.2.2013 proběhl na naší škole 9.ročník soutěže Den psychologie s tématem Hodnoty a životní styl.Soutěžily žákyně druhých a třetích ročníků. První místo obsadila Kristýna Kholová z 3.SP a druhé místo Andrea Benešová z 3.ZA. Obě žákyně se zúčastní regionálního kola, které proběhne 14.3.2013 na SZŠ v Trutnově.

P1010025.jpg P1010058.jpg

Veletrh živností

Vytisknout

Ve čtvrtek za hojné účasti proběhl druhý ročník veletrhu fiktivních živností. veletrh připravila třída 3.SP.

P1010025.jpg P1010058.jpg

Číst dál: Veletrh živností

Lyžařský kurz

Vytisknout

Ve dnech 13. – 18. ledna 2013 se vypravily druhé ročníky obou oborů denního studia na lyžařský kurz do Orlických hor.

P1010025.jpg P1010058.jpg

Zpívání koled

Vytisknout

V pátek před vánočními svátky jsme zakončili výuku zpíváním koled u našeho ozdobeného stromečku, tedy spíše stromu. Po loňské úspěšné premiéře jsme se rozhodli ze zpívání založit každoroční tradici. Před polednem jsme se sešli na dvorečku a lehce namačkáni si zazpívali pár koled, zapálili prskavky a popřáli si vzájemně pohodové svátky a spoustu štěstí do nového roku (obzvláště čtvrťákům ho bude třeba). Jen škoda, že nebyl sníh…

TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Joomla Business Templates by template joomla