Návštěva ze Svidníku - Slovensko

Vytisknout

V pondělí 16.2.2015 do naší školy zavítala milá návštěva ze Svidníku, partnerského města Chrudimi.

Přijeli učitelé ze Střední zdravotnické školy milosrdného Samaritána ve Svidníku – PhDr. Kristína Vageľová – zástupkyně ředitele pro odborné vyučování a Ing. Tomáš Magdziak – statutární zástupce ředitele.

Důvodem návštěvy byla vzájemná spolupráce mezi školami a projekt Erasmus +. Týká se výměny našich žákyň a žákyň ze Slovenska během červnové odborné souvislé praxe v nemocnici.

V rámci návštěvy si hosté prohlédli naši školu, navštívili chrudimskou nemocnici a za doprovodu hlavní sestry Mgr. Martiny Vackové si prohlédli jednotlivá oddělení, kde budou žákyně ze Svidníku praktikovat.

Tyto výměnné stáže přispějí k předávání odborných vědomostí a zkušeností, „opráší naše mateřské jazyky“ a určitě přinesou spoustu cenných impulsů pro další spolupráci – těšíme se na ni.

V pondělí 16.2.2015 do naší školy zavítala milá návštěva ze Svidníku, partnerského města Chrudimi.

Přijeli učitelé ze Střední zdravotnické školy milosrdného Samaritána ve Svidníku – PhDr. Kristína Vageľová – zástupkyně ředitele pro odborné vyučování a Ing. Tomáš Magdziak – statutární zástupce ředitele.

Důvodem návštěvy byla vzájemná spolupráce mezi školami a projekt Erasmus +. Týká se výměny našich žákyň a žákyň ze Slovenska během červnové odborné souvislé praxe v nemocnici.

V rámci návštěvy si hosté prohlédli naši školu, navštívili chrudimskou nemocnici a za doprovodu hlavní sestry Mgr. Martiny Vackové si prohlédli jednotlivá oddělení, kde budou žákyně ze Svidníku praktikovat.

Tyto výměnné stáže přispějí k předávání odborných vědomostí a zkušeností, „opráší naše mateřské jazyky“ a určitě přinesou spoustu cenných impulsů pro další spolupráci – těšíme se na ni.

Joomla Business Templates by template joomla