Vybavení školy

Vytisknout

...., aneb držíme krok

  • Všechny učebny jsou vybaveny moderní AV technikou – dataprojektory, PC, na každém patře je instalována interaktivní tabule Smart board.
  • Internetová učebna a kavárna vybavená stolními počítači i notebooky slouží nejen k výuce výpočetní techniky, ale je přístupná v odpoledních hodinách i pro osobní aktivity žáků.
  • Prostory školy jsou pokryty bezdrátovou wifi sítí pro přístup k internetu všem žákům i návštěvníkům budovy.
  • Ve všech třídách jsou k dispozici PC s přístupem na internet sloužící žákům jako zdroj zábavy a informací o přestávkách.
  • Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků je vybavena zařízením pro individuální poslech, notebooky a tablety zatraktivňujícími výuku.
  • Odborné učebny simulují reálné podmínky praktického vyučování, jsou moderně vybaveny polohovacími lůžky, trenažéry pro nácvik jednotlivých činností, množstvím kompenzačních pomůcek, cvičným AED a PC zázemím se simulátorem nemocničního informačního systému.
  • Učebna somatologie disponuje množstvím anatomických a funkčních modelů lidského těla.
  • Zrcadlový sál a miniposilovna slouží při skupinové i individuální tělesné výchově a zároveň při praktických cvičeních z psychologie.
  • Odpočinkové prostory pro žáky školy jsou zastoupeny kafetérií s nápojovým a jídelním automatem, fotbálkem, klavírem a posezením.
  • V teplých dnech žáci využívají k relaxaci a odreagování příjemné venkovní prostory dvorečku.
Joomla Business Templates by template joomla