Úřední deska

Vytisknout

Výběrové řízení

Výstavba odborných učeben v SŠZS Chrudim, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

dokumenty

Identifikační údaje školy

Základní informace o škole

Zřizovací_Listina_2009-2010

Vyřizování stížností

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Organizační schema

Etický kodex zaměstnanců SŠZS

Obecné informace o rozhodování ředitele školy

Postup při vyřizování žádostí o duplikáty vysvědčení, potvrzení o studiu

Žádost o výpisy z třídních výkazů, duplikáty vysvědčení a osvědčení

Sazebník úhrad

Přihláška denní studium ke stažení zde

Školní řád

Školní řád

Příloha 1 - provoz školy

Příloha 2 - manuál pro učitele

Příloha 3 - krizový plán

Příloha 4 - styk žáků s vedením školy, změny ve studiu

Příloha 5 - uznání vzdělání

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2006/2007

Inspekční zpráva_2007

Inspekční zpráva_2006

ICT plán 2016/17

ICT plán 2012/13

Profil 21