Sociální činnost

Vytisknout

Učební plán

Studijní obor: 75 - 41 - M / 01 Sociální činnost
Forma studia: denní

Kategorie a názvy

počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

vyučovacích předmětů

1.

2.

3.

4.

celkem

A. Povinné

         

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanský a společenskovědní základ

1

1

2

-

4

Dějepis

1

1

-

-

2

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

2

-

-

4

Informační a komunikační technologie

-

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zeměpis

-

-

-

1

1

RHB péče

-

-

1

-

1

Estetika

-

-

2

1

3

Ekonomika

2

2

-

-

4

Účetnictví

-

-

2

-

2

Somatologie

4

-

-

-

4

První pomoc

-

2

-

-

2

Zdravotní nauky

-

2

-

-

2

Sociální péče

2

2

2

3

9

Sociální činnost teorie

3

3

-

-

6

Psychologie a komunikace

2

2

2

2

8

Péče v pediatrii

-

1

-

-

1

Péče v gerontologii

-

-

2

-

2

Speciální pedagogika

-

-

2

2

4

Sociální pedagogika

2

-

-

-

2

Sociální patologie

-

-

-

2

2

Multikulturní péče

-

-

-

1

1

Volnočasové aktivity

-

-

2

1

3

Právo

-

-

-

2

2

Sociální politika

-

-

-

3

3

Sociální činnost praxe

-

-

5

5

10

Počet hodin celkem:

34

34

34

33

135

B. Nepovinné

         

Konverzace v cizím jazyce

-

-

-

1

1

Seminář z MAT/OSZ/IKT

-

-

-

2

2

Seminář ze PSK/SPP

-

-

-

1

1

Sportovní hry

       

1

Celkem:

       

5