Výzva 56 a 57 OPVK

Vytisknout

Škola je příjemcem výzvy číslo 56 OPVK – šablona č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti; šablona č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Výzvy číslo 57 OPVK – šablona č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended -  learningu

 

Joomla Business Templates by template joomla