IKAP

Vytisknout

Dne 1. Března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Více informací zde

Joomla Business Templates by template joomla