Dobrovolníci

Vytisknout

„Žijeme proto, abychom rostli, něco vytvořili ve prospěch druhých, třeba nějakou milou maličkost, hodnotný svazek nebo nový svět, ve kterém bude život lepší, než byl před námi.“

Eva Hudečková

Některé naše studentky a studenti jsou členy Dobrovolnického centra, které je zřizované nemocnicí Chrudim. Dochází dobrovolně několikrát do měsíce do nemocnice na oddělení LDN, kde se účastní organizace akcí a aktivizace zdejších pacientů.

Pořádáme Kroužek ručních prací, kde společně s klienty vyrábíme krásné drobné předměty. Hrajeme různé hry a snažíme se klientům zpříjemnit pobyt v nemocnici.

Vypomáháme při akci Trénování paměti a ti, kterým již bylo 17 let, mohou navštěvovat klienty i při individuálních návštěvách. Při nich např. předčítají knihy, noviny, povídají si s klienty atd.

Zájemci o dobrovolnictví projdou vstupním školením, kde se seznámí s právy a povinnostmi ve vztahu k dobrovolnickému centru, pacientům, příbuzným a personálu.

Zajištěno máme také školení první pomoci a samozřejmostí je možnost účasti na pořádaných intervizí pro dobrovolníky organizované nemocnicí Chrudim nebo supervizí, které pořádá přímo naše škola. Tyto supervize jsou vedeny zkušeným psychologem Mgr. Petrem Pražákem, který zastává u nás na škole mimo jiné i roli školního psychologa.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům za skvělou reprezentaci školy.

P1010058.jpg P1010058.jpg P1010058.jpg P1010058.jpg
Joomla Business Templates by template joomla