Metodik prevence

Vytisknout

Mgr. Alena Kubelková

Konzultační hodiny: nejsou pevně stanoveny – reaguji na momentální potřebu žáků, rodičů i vyučujících ( stačí předběžná dohoda )

Poskytuji tyto služby:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu školy (MPP)
 • realizuje MPP
 • odborně a metodicky pomáhá kolegům v oblasti sociálně nežádoucích jevů
 • doporučuje řediteli zajištění odborných a metodických materiálů umožňujících realizaci MPP
 • sleduje rizika vzniku a projevy sociálně nežádoucích jevů ve škole
 • navrhuje opatření k včasnému odhalování těchto rizik
 • ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy i jednotlivými vyučujícími řeší vzniklé problémy
 • koordinuje aktivity spojené s realizací MPP (besedy, přednášky, zážitkové programy,…..)
 • spolupracuje s třídními učiteli při řešení problémů ve třídách
 • spolupracuje s dalšími subjekty, které se zabývají prevencí sociálně nežádoucích jevů v regionu (PPP, SVP Archa, OS Proud, KHS, MěÚ ….)
 • spolupracuje s rodiči žáků (metodická pomoc, konzultace v rámci třídních schůzek SRPŠ, případně domluvených konzultací)
 • připravuje a realizuje „Seznamovací GO-kurz“ pro žáky 1. ročníků
 • připravuje a realizuje GO-kurz vyučujících „Správný učitel“
 • zpracovává žádosti o granty v oblasti protidrogové prevence, volnočasových i sportovních aktivit a zdravotní politiky
 • je garantem projektu „Zdravá škola ve Zdravém městě“

Mgr. Alena Kubelková školní metodik prevence

kontakty

Telefon: 469 620 415
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Joomla Business Templates by template joomla