Vytisknout

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

Přijímací řízení 2016/17

Obory denního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra 30 žáků

  • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny hodinové dotace na odbornou praxi od 2. ročníku, klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie apod.
  • v profilové maturitní zkoušce je kladen také důraz na přípravu maturantů na přijímací zkoušky na VŠ – volitelný předmět Somatologie/Psychologie a komunikace, Praktické a Teoretické ošetřovatelství

Sociální činnost 75 – 41 - M/01 – zaměření výchovná a sociálně správní činnost 30 žáků

  • výchovně nepedagogické zaměření zastupují předměty Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Psychologie a komunikace, Multikulturní výchova, Sociální patologie, Volnočasové aktivity, odborná praxe v dětských centrech, stacionářích a MŠ
  • sociálně správní zaměření zastupují předměty Sociální péče, Sociální politika, Ekonomika, Účetnictví, odborná praxe na úřadech práce, městském úřadě, administrativě škol
  • obor Sociální činnost je vhodný i pro uchazeče s mírným tělesným handicapem
  • absolvent oboru získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Obory večerního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra, dvouleté pomaturitní studium  

  • zakončené profilovou maturitní zkouškou z praktického a teoretického ošetřovatelství a somatologie nebo psychologie.

Odborná konference

Dne 3. 11. pořádá škola 4. ročník KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY.

Bližší informace, program přednášek a přihláška zde.

Kapacita konference je již naplněna.

Joomla Business Templates by template joomla