Vytisknout

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

Přijímací řízení 2017/2018

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku budoucích prvních ročníků dne 13. 6. od 16 hodin obor SOCIÁLNÍ ČINNOST a od 17 hodin obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT v budově SŠZS Chrudim.
Budete seznámeni s vyučujícími a organizací studia, dále dostanete informace k nákupu učebnic, stravování a k organizaci adaptačního kurzu.
Na setkání se těší vedení SŠZS Chrudim.

Večerní studium

Informační schůzka pro večerní studium 13. 6. od 18. hodin

3. kolo přijímacího řízení ve večerní formě vzdělávání

obor

plán přijatých

termín
přihlášek

zveřejnění výsledků na www

53-41-M/01 Zdravotnický asistent - Praktická sestra
zkrácená večerní pomaturitní forma

do naplnění kapacity

30. června 2017

1. července

Výsledky přijímacího řízení

Testy přijímacích zkoušek i s výsledky je možné stáhnout na stránkách Cermatu

Denní studium náhradní termín

Večerní studium 2. kolo

Zápisový lístek odevzdávají pouze studenti denního studia.

Obory denního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra 30 žáků

  • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny hodinové dotace na odbornou praxi od 2. ročníku, klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie apod.
  • v profilové maturitní zkoušce je kladen také důraz na přípravu maturantů na přijímací zkoušky na VŠ – volitelný předmět Somatologie/Psychologie a komunikace, Praktické a Teoretické ošetřovatelství

Sociální činnost 75 – 41 - M/01 – zaměření výchovná a sociálně správní činnost 30 žáků

  • výchovně nepedagogické zaměření zastupují předměty Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Psychologie a komunikace, Multikulturní výchova, Sociální patologie, Volnočasové aktivity, odborná praxe v dětských centrech, stacionářích a MŠ
  • sociálně správní zaměření zastupují předměty Sociální péče, Sociální politika, Ekonomika, Účetnictví, odborná praxe na úřadech práce, městském úřadě, administrativě škol
  • obor Sociální činnost je vhodný i pro uchazeče s mírným tělesným handicapem
  • absolvent oboru získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Obory večerního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra, dvouleté pomaturitní studium

  • zakončené profilovou maturitní zkouškou z praktického a teoretického ošetřovatelství a somatologie nebo psychologie.
Joomla Business Templates by template joomla